Aktuálne informácie o dianí nájdete na našej Facebook stránke.

Informácie o ochrane osobných údajov

Osobné údaje

Všetky osobné údaje su uchovávané v súlade s platnými zákonmi SR a nie sú poskytované žiadnej tretej strane.
Všetky dáta su zabezpečené proti zneužívaniu a sú umiestnené na serveroch spoločnosti, ktoré nie sú zároveň využívané žiadnym iným subjektom.

Zodpovednosť za informácie

Prevádzkovateľ sa zrieka zodpovednosti za vecné a technické nepresnosti, či chyby a vyhradzuje si právo na zmeny a úpravy bez predchádzajúceho upozornenia.
Prevádzkovateľ nenesie voči iným subjektom zodpovednosť za priame i nepriame následky škôd, ktoré vznikly použitím informacií získaných prostrednictvom prevádzkovateľa serveru.
Prevádzkovateľ nenesie v žiadnom prípade následky ušlého zisku a vzniknutých nákladov prevádzkou alebo ukončením či prerušením činnosti.

Copyright 2011

Tento server je ako v časti tak aj v celku autorským dielom. Výhradné práva na všetky materiály su majetkom prevádzkovateľa. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tohto webu (texty, obrázky, parametre, obchodné podmienky ani daľšie časti serveru), ak nie je uvedené inak, v celku ani v častiach nesmie byť kopírovaná alebo inak prezentovaná bez výslovného súhlasu prevádzkovateľa.